Bild på förskolebarn.

Förskola och barnomsorg

Skövde kommun erbjuder dig och ditt barn en väl utbyggd barnomsorg med förskolor som har specialavdelningar för olika behov.

Du kan välja kommunal förskoleverksamhet i form av förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) åt ditt barn. Du har också möjlighet att välja fristående förskola.
 
Verksamhetens innehåll är i linje med de förändringar som äger rum i vår omvärld och förbereder därmed ditt barn på bästa sätt för dess fortsatta möjligheter i samhället.

Förskolorna i kommunen inspireras av olika arbetssätt men strävar alla mot samma mål i läroplanen för förskolan.
 
Barn och utbildningsnämnden eftersträvar en pedagogisk helhetssyn för ditt barn från ett till nitton år.
 

Här hittar du mer information

I foldern om barnomsorg nedan, kan du läsa mer om barnomsorgen i kommunen. 

Du kan ta del av förskolornas verksamhetsbeskrivningar under rubrikerna "Kommunal förskola" eller "Fristående förskola" i huvudmenyn till vänster.