Bästa äventyrsbadet 2014, 2013, 2012

E-tjänster barnomsorg och skola

Med hjälp av nedanstående länkar kan du använda dig av barnomsorgens och skolans e-tjänster.

Om du saknar användarid och lösenord till Min sida kan du kontakta barn- och utbildningskontoret, gärna via e-post. Uppge namn och personnummer.
(Se kontaktuppgifter till höger).

Kontakt
Frågor om barnomsorg
Tfn: 0500-49 80 00 (vxl)