Bild på pristagare av Jämställdhetspriset.

Årets jämställdhetspris gick till Kavelbro

I samband med kommunfullmäktiges möte måndag 12 december delades priset ut.

Sedan ett antal år tillbaka delar Skövde kommun ut ett jämställdhetspris. Syftet med priset är att uppmärksamma och stimulera arbetet för jämställdhet i Skövde kommun och dess bolag. Priset ska bidra till att lyfta fram goda resultat och initiativ och verka som en pådrivande kraft. Prissumman är i år höjd från 10 000 kronor till 30 000 kronor.

I samband med kommunfullmäktiges möte den 12 december delades årets jämställdhetspris ut till Gymnasium Skövde Kavelbro, industritekniska programmet.

Motivering:

Industritekniska programmet vid Gymnasium Skövde, sektor barn och utbildning, tilldelas 2016 års jämställdhetspris för sitt medvetna och målinriktade arbete med inkluderande lärmiljöer. Det innebär att förmedla ett budskap och en kultur som attraherar och ger kvinnor och män, pojkar och flickor, möjligheter att utveckla sina potentialer. Arbetet sker inom organisationen men också med det omgivande samhället. Industritekniska programmets problematisering kring kompetensförsörjning och genus visar på insikt och handlingskraft.

Den framtida kompetensförsörjningen är en stor och viktig fråga för teknikbranschen. Den maskulinitetsbild som präglar branschen idag hindrar en bredare rekryteringsbas och försvårar tillförsel av efterfrågad kompetens. Idag väljs industrisektorn bort av både kvinnor och män.

Ett exempel på industritekniska programmets målinriktade och kunskapssökande arbete är deltagandet i förstudien MRON-utbildningskultur i förändring (NORM baklänges), som beviljades regionala utvecklingsmedel. Förstudien är avslutad och utgör underlag för det pågående Skaraborgsgemensamma projektet "Inkluderande teknikbransch". 

Projektet arbetar för att skapa förutsättningar för förändring utifrån en samspelande helhetssyn (individ, organisation och samhälle). Arbetet utgår från en genusmedveten och normkritisk ansats där hela kedjan (från förskola till arbetsplatser) är delaktiga. Utbildning och bransch samverkar för att förändra och anpassa till att attrahera en bredare grupp unga människor och förändra bilden av industriarbete. Projektet följs av forskare. Industritekniska programmets programledare Maria Lans är projektledare för projektet.

Stort grattis!