Skolskjuts

Telefonnummer för avbeställning av skolskjuts med taxi

För att avboka skolskjuts med taxi ringer ni 0500- 41 65 00 alternativt e-postar skolresor@taxiskovde.se   

Hållplats

Om man på elevskjutslistan fått fel hållplats kan eleven gå på vid annan hållplats. Hållplatsen som står på elevskjutslistan är ett erbjudande/alternativ till vart man kan kliva på den aktuella bussen. Ni väljer själva vart ni kliver på om det är på någon annan hållplats. Är hållplatsen felaktig på annat sätt - tex att den inte ligger i närheten av hemmet, ändrar vi detta i vårt verksamhetssystem och skickar hem en ny elevskjutslista.

Gatuarbete

Länken till höger som heter Aktuella trafikstörningar visar en lista med alla arbeten per dag på våra gator i Skövde. Klicka på vägnamnet i listan så får du mer information.

På följande sidor får du mer information om skolskjutsen i Skövde kommun.

Välj i menyn till vänster.

Inför terminstart 2016

Under vecka 33 kommer Trafikenheten att skicka ut information till målsman till de elever som fått skolskjuts läsåret 2016-2017. Detta gäller samtliga som åker skolskjuts med upphandlad buss, buss i linjetrafik och de som åker skolskjuts med taxi

Om man behöver ändra i inskickat taxischema får man under sommaren maila ändringen till skolskjuts@skovde.se. Ändring kommer sedan att gälla från och med början av september, innan dess är det inskickat schema som gäller. Har man inte skickat in något schema gäller skolans start- och sluttider mellan hemmet och skolan fram till början av september. 

Om man har glömt att ansöka om skolskjuts kan man ansöka via www.skovde.se. Ansökningsformuläret kan mailas direkt eller skrivas ut och postas. Ansökningar kommer handläggas i turordning med start tidigast i början av september om det är fråga om skolskjuts med taxi och eventuellt tidigare om det gäller upphandlad buss eller buss i linjetrafik.

Störningar i skolskjutstrafiken

Störningar i skolskjutstrafiken kan förekomma, när det t.ex. blir halka och stora mängder snö faller, så att inte snöröjningen hinner med på våra mindre vägar i kommunen, det kan innebära att skolbussen blir försenad eller ställs in.

Det är upp till varje trafikoperatör att göra bedömningen om fordonet kan framföras på ett säkert sätt och de äger rätten att besluta om hur trafiken kommer trafikeras. Säkerheten för resenären kommer alltid i första hand.

Vårdnadshavare uppmanas att inte lämna barn ensamma vid hållplatsen utan att förvissa sig om att skolskjutsen hämtar eller att barnet klarar att gå hem själv om skolskjutsen uteblir. Har inte skolskjutsen kommit efter 10-15 min får barnet gå hem.

Eleven får stanna hemma om det inte går att ta sig till skolan på annat sätt, t.ex. med nästa busstur i kollektivtrafiken, förälder eller annan vuxen. 

Ställs skolskjutstrafiken in med kort varsel under skoldagen, sätts inga ersättningsfordon in. Eleverna måste själva kontakta sina föräldrar eller någon annan närstående för transport hem. För de mindre eleverna på låg- och mellanstadiet hjälper skolan till med att få tag på vårdnadshavare eller annan kontaktperson.

Informationskanaler

Vi försöker att få ut informationen så fort den kommit oss till kännedom. Information om de egenupphandlade bussarna läggs ut på kommunens hemsida.

Västtrafik informerar om kollektivtrafiken, den ordinarie busstrafiken, länkar finns till höger under relaterad information.

Vid kraftigare störningar och inställda bussar informeras P4 Skaraborg, Sveriges Radio.

För elever som åker skoltaxi ringer vårdnadshavare till Taxi Skövde 0500-41 65 00.