Bild på kvinna

Medicinsk sekreterare

Nästa utbildningsstart: augusti 2017

Bli en viktig och efterfrågad resurs i hälso- och sjukvården!

Nio av tio får jobb efter utbildningen och efterfrågan på medicinska sekreterare är mycket stor i hela landet. Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör får du ett mycket varierat arbete med många olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna består bland annat av medicinsk dokumentation, registrering av statistikuppgifter, kassa- och receptionsarbete, IT, ekonomi, statistik, kvalitetsarbete, samordning och patientrelaterade arbetsuppgifter.

Utbildningen ger dig gedigna kunskaper för ett serviceyrke i vårdens administration. Efter utbildningen ska du kunna fungera som ett kvalificerat administrativt stöd i vården och ha en hög IT-kompetens. Du blir en värdefull resurs i arbetet kring att säkerställa kvaliteten i vården!

Utbildningen ger en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Kursinnehåll

I utbildningen ingår följande kurser:
 
Kurs Poäng
Anatomi och sjukdomslära 30
Arbetspsykologi och yrkesetik 15
Examensarbete 25
Hälsoinformatik för medinciska sekreterare 25
IT, ekonomi och statistik 30
Kommunikation och informationsutformning 25
Kvalitetsutveckling 25
Lärande i arbete 1 25
Lärande i arbete 2 25
Lärande i arbete 3 30
Lärande i arbete 4 30
Medicinsk dokumentation och klassifikation 60
Medicinsk engelska 15
Medicinsk terminologi 20
Vårdjuridik och organisation 20

Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas studier.

Vilka förkunskaper behöver du?

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E i Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Engelska 6, Matematik 1a/1b/1c alternativt lägst betyget G i Svenska B/Svenska som andraspråk B, Engelska B, Matematik A eller motsvarande.

Studerar du behörighetsgivande kurser under våren har du möjlighet att göra kompletteringar till din ansökan. Dessa skall då vara oss tillhanda senast den 17 juni.

Urval

Om antalet sökande  är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg och ett särskilt prov i svenska.

Särskilt prov

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov i svenska. Provet är skriftligt och prövar kunskaper och färdigheter i svenska. Provet omfattar olika delar som korresponderar mot de kunskaper och färdigheter i svenska språket som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt. 

Lärande i arbete

Cirka en tredjedel av utbildningstiden utgörs av LIA-kurser där LIA är lärande i arbete förlagt till arbetsplatser. 

Utbildningslängd och studietakt

400 yrkeshögskolepoäng, fyra terminer på helfart (100%)

Examen

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Studiefinansering 

Utbildningen berättigar till CSN.

Kostnader

Du står själv för kostander till och från LIA-platser samt kostander för litteratur. 

Studiestart

28 Augusti

Att ansöka

Öppnar i slutet av februari/början av mars.