Avfall blir biogas

Hållbar utveckling och miljö

Skövde kommun har ett stort ansvar när det gäller miljöarbetet i kommunen och arbetar aktivt med många frågor - övergripande miljöarbete, miljöanpassad upphandling och naturvård, energi, energirådgivning med mera.

Vad säger Vision Skövde 2025?

Vi ska värna den vackra naturen i hela Skövderegionen. Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenhet ska öka och vi ska verka för att såväl individer som organisationer lever resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i åtanke.

Vi vill underlätta för Skövdeborna att leva klimatsmart genom att bland annat skapa fler tankställen för biogas, laddningsstationer för elbilar, synliggöra cykeln som transportmedel och öka antalet cykelvägar. Vi vill också öka andelen svensk, närodlad mat i våra verksamheter, minska användningen av kemikalier i samhället samt utveckla våra fritidsområden, exempelvis Billingen och Boulognerskogen.