Bild på en illustration av biltvätt

Välj biltvätten istället!

Mellan den 22-23 april uppmärksammar Svenskt Vatten hur man ska tvätta bilen på rätt sätt genom att anordna Stora biltvättarhelgen.

I Sverige görs cirka 30 miljoner biltvättar varje år, varav 20 miljoner av dem görs på gatan. Smutsvattnet från tvätten innehåller miljöfarliga tungmetaller och gifter som sedan rinner rakt ut i naturen och förorenar Sveriges vattendrag, sjöar och hav. Gifter som olja, bly, nickel och zink gör att miljön får ta kostnaden för att vi tvättar bilen på fel sätt.

Genom att tvätta bilen i en biltvätt separeras olja och giftpartiklar som sedan leds till vattenreningsverken. Där renas vattnet innan det släpps ut i naturen igen. Därför arrangeras Biltvättarhelgen varje år av Svenskt Vatten för att uppmärksamma hur miljöfarligt det är att tvätta bilen på gatan.

Vill du veta mer om hur du kan tvätta bilen på rätt sätt? Gå in på www.biltvattarhelgen.se