Byggdialogen

Byggdialogen är en tjänst riktad mot fastighetsägare och byggherrar för att främja bostadsbyggandet i Skövde. Byggdialogen är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Exempel på frågor som kan avhandlas:

• Har du byggidéer du skulle vilja förverkliga?
• Har du frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
• Har du synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
• Eller vill du bara komma och prata om ditt företags roll i Skövdes stadsutveckling?

Vem är byggdialogen?

Från Skövde kommuns sida finns ansvariga tjänstemän inom bygglov, fysisk planering samt mark- och exploatering på plats för att hjälpa till med era frågor, synpunkter och idéer.

 • Claes Clausen, stadsarkitekt och bygglovchef
 • Unnar Kristmansson, planchef
 • Mikael Zsiga, mark- och exploateringschef

 

Tider för våren 2017

Klicka på någon av de lediga tiderna och anmäl dig via mail till mikael.zsiga@skovde.se. Glöm inte att ange vem du företräder, din roll samt dina kontaktuppgifter.

 • Onsdagen den 18 januari kl. 10-12 - uppbokad
 • Måndagen den 30 januari kl. 14-16 - uppbokad
 • Onsdagen den 1 mars kl. 15-17 - uppbokad
 • Torsdagen den 16 mars kl. 14-16 - uppbokad
 • Torsdagen den 30 mars kl. 14-16 - uppbokad
 • Torsdagen den 12 april kl. 14-16
 • Torsdagen den 4 maj kl. 14-16 - uppbokad
 • Fredagen den 19 maj kl. 10-12 - uppbokad
 • Onsdagen den 31 maj kl. 14-16 - uppbokad
 • Torsdagen den 15 juni kl. 14-16 - uppbokad