Villatomter

I nedanstående områden finns det lediga villatomter:

 

Du kan välja att öppna den utzoomade kartan som visar alla villatomter i kommunen. Kartorna innehåller detaljerad information om tomtens fastighetsbeteckning, hustyp, pris och areal. Detta får du genom att hålla pekaren över en färgad punkt. 

Alla som står med i Skövde kommuns tomtkö kan skicka in en intresseanmälan. Kostnader tillkommer för lantmäteriförrättning, nybyggnadskarta, anslutning av vatten och avlopp, el samt tele/internet/tv med mera.

Hur ställer jag mig i tomtkön?

Om du har intresse för ett område, men inte är med i tomtkön - skicka då in en anmälan till tomtkön samt betala in tomtköavgiften. Klicka på Tomtkö för att läsa mer.

Tomtsläpp under år 2017

Under hösten 2017 kommer vi att släppa ytterligare tomter i Bissgården, Skultorp.