Eldningsförbud i Skövde kommun

Eftersom det är så torrt i naturen gäller eldningsförbud i skog och mark i Skövde kommun från och med den 27 juli 2017 och tillsvidare.

Så länge eldningsförbudet gäller får du i skog och mark bara elda på fasta grillplatser med galler och cementringar. Engångsgrillar får inte användas.

Om du tänder en eld eller grill är du också ansvarig för den och vad den kan leda till. Mer information om eldning utomhus finns hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Ring 112 och försök sedan att släcka
Om du ser en brand i skog och mark ska du så fort som möjligt ringa 112. Försök att så exakt som möjligt beskriva var det brinner. Om du kan börja att släcka branden utan risk för din egen säkerhet så gör det. Ju fortare släckningen påbörjas desto mindre är risken för att branden sprids till ett större område.

Beslutet att införa eldningsförbud har tagits utifrån SMHI:s prognos och i samråd med räddningstjänsten.

Frågor och mer information

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Telefon: 0500-42 40 00
Webb: Räddningstjänsten Östra Skaraborg