Bild över Billingens fritidsområde

Utveckling av Billingen

Skövde kommun har en ambition att utveckla Billingen till att bli ett av södra och västra Sveriges mest besökta besöksmål. För kommunens del handlar det om att investera cirka 150 miljoner kronor.

Skövde kommun ska:

 • ​bygga ut och förlänga Billingebacken samt anlägga stollift
 • bygga ut befintliga längdskidspår för att skapa tio kilometer sammanhängande spår med konstsnö
 • skapa en byggnad för Vasaloppscenter
 • köpa Blå hallen, friluftsbadet och tillhörande markområden
 • skapa förutsättningar för nödvändig infrastruktur. 
   

Billingehus ska:  

 • bygga en kongresshall med plats för 1 200 sittande deltagare
 • renovera befintlig hotellanläggning
 • bygga ut hotellet med cirka 100 nya rum.
   

Viktigt att känna till

Först när kongresshallen är uppförd och slutbesiktigad​ kommer Skövde kommun att slutföra köpet av Blå hallen, friluftsbadet och tillhörande markområden. Om Billingehus inte färdigställer kongresshallen inom fyra år från avtalsdagen uteblir betalningen. Däremot behåller Skövde kommun marken med tillhörande fastigheter.

Mer information om Billingeprojektet: