Äidinkieli, kotikieli

Koulu tarjoaa opetusta lapsesi äidinkielessä. Äidinkielenopetuksen tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisuus kehittää kaksikielinen identiteetti.

Jos oppilaan huoltajista toisella tai molemmilla on toinen äidinkieli kuin ruotsi, oppilaalla on oikeus opetukseen siinä kielessä.

Kunta voi tarjota äidinkielen opetusta seuraavissa kielissä: saame, suomi, meänkieli, romani chib ja jiddisch, vaikkei kieli olisikaan kodin jokapäiväinen seurustelukieli.

Äidinkieli on erillinen opetusaine, ja oppilaat saavat äidinkielen arvosanan 6. vuosikurssista lähtien.

Vähemmistökielet

Kuntamme voi tarjota äidinkielen opetusta seuraavissa kielissä: saame, suomi, meänkieli, romani chib ja jiddisch, vaikkei kieli olisikaan oppilaan kodin jokapäiväinen seurustelukieli.

Kunta on velvollinen järjestämään äidinkielen opetusta vähemmistökielissä myös, vaikka oppilaita olisi vähemmän kuin viisi.

Kuntamme kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja tarjoaa siksi äidinkielen opetusta jopa kolmannen polven suomenkielisille.

Äidinkielenopettajana Skövden kunnassa toimii Liisa Poikala Niemelä, joka työskentelee Rydin koululla. Äidinkielenopetusta järjestetään sekä Rydin- että Eriksdalin koululla.

Kielitukea esikoulussa ja esikoululuokassa

Syyskuusta 2014 alkaen kunta tarjoaa suomen kielen kielitukea esikouluissaan ja tammikuusta 2015 alkaen myös esikoululuokissa. Tämä tarkoittaa sitä, että suomen kieltä puhuvat esikoulunopettajat tapaavat lapsia heidän esikouluissaan tai koulussa jonkun tai muutaman tunnin verran viikossa toimintaa varten.

Jos olet kiinnostunut, ilmoituksen voi tehdä erityisellä lomakkeella, Suomen kielen kielitukea esikoulussa, kiinnostusilmoitus. Katso linkki oikealla.

Kielikurssi nuorille

Torstaina 19/1 klo 17.00-18.00, alkaa ilmainen suomen kielen alkeiskurssi nuorille vapaa-ajankoti Nyeportilla Skövdessä. Tervetuloa! Lisää tietoa löytyy tältä sivulta tai ota yhteyttä suomen kielen hallintoalueen koordinaattoriin: anoo.niskanen-naing@skovde.se.