Bästa äventyrsbadet 2014, 2013, 2012

Lediga jobb hos Skövde kommun

Välkommen att söka något av våra lediga jobb nedan. Vi behöver många nya medarbetare framöver och annonserar löpande ut tjänster.

När du söker ett jobb hos oss skickar du in din ansökan elektroniskt via rekryteringsverktyget Offentliga Jobb. Du hittar länk till ansökan i varje annons. Det är enbart rekryteringsansvariga på Skövde kommun som hanterar din ansökan och meritförteckning, enligt personuppgiftslagen.

Lärare i SvA, 100%, Vasaskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-03-31
Ansök senast: 2016-04-30
Lärare i Ma/No, 100%, Vasaskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-03-31
Ansök senast: 2016-04-30
Lärare i Bild, 90-100%, Vasaskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-03-31
Ansök senast: 2016-04-30
Lärare i Trä/Metallslöjd, 45%, Vasaskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-03-31
Ansök senast: 2016-04-30
Specialpedagog Gymnasium Skövde, Barn- och elevhälsa Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-03-31
Ansök senast: 2016-04-30
Talpedagog/specialpedagog inriktning tal- språk, kommunikation, Barn- och elevhälsan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-03-31
Ansök senast: 2016-04-30
No/Bild Lärare åk 1-6, tills vidare, Billingsdalskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-01
Ansök senast: 2016-04-30
Lärare Spanska, Svenska 100% t v, Stöpenskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-03-18
Ansök senast: 2016-05-01
Specialpedagog/speciallärare 100% Sventorps skola Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-12
Ansök senast: 2016-05-01
Musiklärare/Fritidspedagog Tillsvidare 100 % Svärtagårdsskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-15
Ansök senast: 2016-05-01
Socialsekreterare till handläggarpool Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2016-04-11
Ansök senast: 2016-05-02
Socialsekreterare missbruk Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2016-04-11
Ansök senast: 2016-05-02
Drogförebyggande samordnare Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2016-04-08
Ansök senast: 2016-05-02
Socialsekreterare, integrationsenheten Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2016-03-21
Ansök senast: 2016-05-02
Planarkitekt med inriktning detaljplan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2016-03-24
Ansök senast: 2016-05-02
Planarkitekt med inriktning översiktlig planering Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2016-03-24
Ansök senast: 2016-05-02
Energirådgivare Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2016-03-24
Ansök senast: 2016-05-02
Bygglovarkitekt Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2016-03-24
Ansök senast: 2016-05-02
Projekteringsingenjör på väg och vatten Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2016-03-24
Ansök senast: 2016-05-02
Byggnadsinspektör Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2016-03-29
Ansök senast: 2016-05-02
Förskollärare Claesborgs förskola, vikariat 95 % Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-19
Ansök senast: 2016-05-03
Lärare i svenska som andraspråk, 50% tv, Helenaskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-04
Lärare i spanska, 75%, tv, Helenaskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-04
Lärare i ma/no, 100% tv, Helenaskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-04
Lärare i sv/sva och hkk, 100% visstid läsåret 16/17, Helenaskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-04
Lärare i matematik/speciallärare, 100% tv Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-04
Lärare i trä- och metallslöjd, 60% tv, Helenaskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-04
Administrativ handläggare, Helenaskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-04
Behörig lärare i Ma/Fy Gymnasium Skövde Västerhöjd Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-04
Behörig lärare i Ma/Data Gymnasium Skövde Västerhöjd Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-04
Behörig lärare i Svenska/Engelska Gymnasium Skövde Västerhöjd Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-04
Behörig lärare i Engelska/Spanska Gymnasium Skövde Västerhöjd Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-04
Behörig lärare i Psykologi/Filosofi/Sociologi Gymnasium Skövde Västerhöjd Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-04
Behörig lärare i Samhällskunskap/Historia Gymnasium Skövde Västerhöjd Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-04
Lärare i Spanska, Gymnasium Skövde Västerhöjd Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-04
Undersköterska Havstena Hemvård 80% Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor vård och omsorg
Publicerad: 2016-04-21
Ansök senast: 2016-05-04
Arbetsledare anläggning, Arbetsavd., Sektor service Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor service
Publicerad: 2016-04-12
Ansök senast: 2016-05-04
Ljustekniker Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor medborgare och samhällsutveckling
Publicerad: 2016-04-15
Ansök senast: 2016-05-04
Pianopedagog Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor medborgare och samhällsutveckling
Publicerad: 2016-04-12
Ansök senast: 2016-05-05
Boendesekreterare Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2016-04-14
Ansök senast: 2016-05-05
Handledare till Blåvingens korttidsboende Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor vård och omsorg
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-05
Förskollärare Värings förskola, 100% vik Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-22
Ansök senast: 2016-05-06
Förskollärare Tidans förskola, 70% vik Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-22
Ansök senast: 2016-05-06
Speciallärare ev specialpedagog Heneskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-12
Ansök senast: 2016-05-06
Rektor Eriksdalskolans högstadium Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-20
Ansök senast: 2016-05-08
Skolkurator, Barn- och elevhälsa Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-15
Ansök senast: 2016-05-08
Förskollärare 100% Rosenhaga förskola Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-25
Ansök senast: 2016-05-08
Förskollärare 100% Igelkottens förskola Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-18
Ansök senast: 2016-05-08
Fritidspedagog 100 % tv, Billingskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-21
Ansök senast: 2016-05-08
Barnskötare 100% tillsvidare, Ekedals förskola Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-26
Ansök senast: 2016-05-11
Förskollärare 100% tillsvidare, Ekedals förskola Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-26
Ansök senast: 2016-05-11
Förskollärare 100 % , Billingstorps förskola Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-28
Ansök senast: 2016-05-13
Lärare i Idrott/Sv, 100%, Vasaskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-29
Ansök senast: 2016-05-15
Förskollärare 100% Värsås förskola Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-29
Ansök senast: 2016-05-15
Vik förskollärare 100% Värsås förskola Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-29
Ansök senast: 2016-05-15
Vik förskollärare 100% Värsås förskola Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-29
Ansök senast: 2016-05-15
Vi satsar på ett arkivteam och söker en kommunarkivarie och en e-arkivarie Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor styrning och verksamhetsstöd
Publicerad: 2016-04-22
Ansök senast: 2016-05-15
Metodstödjande socialsekreterare (1:e socialsekreterare) Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2016-04-21
Ansök senast: 2016-05-15
Fritidspedagog 100% Billingsdalskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-21
Ansök senast: 2016-05-15
Administrativ handläggare, 100% tv, Rydskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-26
Ansök senast: 2016-05-15
Specialpedagog, 100% tv evt Förstelärartjänst, Rydskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-26
Ansök senast: 2016-05-15
Lärare trä- och metallslöjd, Eriksdalskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-01
Ansök senast: 2016-05-15
Lärare F-3, 100% tv, Rydskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-03-22
Ansök senast: 2016-05-15
Lärare 4-6, 100% tv, Rydskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-03-22
Ansök senast: 2016-05-15
Psykiatrisjuksköterska till sektor socialtjänst Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2016-04-05
Ansök senast: 2016-05-16
Säkerhetsstrateg Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor styrning och verksamhetsstöd
Publicerad: 2016-04-29
Ansök senast: 2016-05-22
Lärare i Svenska som andraspråk vid Gymnasium Skövde Kavelbro Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-05
Ansök senast: 2016-05-29
Lärare i matematik och NO vid Gymnasium Skövde Kavelbro Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2016-04-22
Ansök senast: 2016-05-29
CO ATS/AFIS-tjänsteman, Skövde Flygplats Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor service
Publicerad: 2016-04-29
Ansök senast: 2016-05-29
Tekniskt och operativt ansvarig, Skövde Flygplats Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor service
Publicerad: 2016-04-29
Ansök senast: 2016-05-29
Flygplatsadministratör, Skövde Flygplats Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor service
Publicerad: 2016-04-29
Ansök senast: 2016-05-29
Semestervikariat, Undersköterskor, Personliga assistenter, Boendehandledare Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor vård och omsorg
Publicerad: 2015-12-16
Ansök senast: 2016-05-31
Sjuksköterska, semestervikariat Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor vård och omsorg
Publicerad: 2016-01-18
Ansök senast: 2016-05-31
Kontaktcenter

0500 - 49 80 00

skovdekommun@skovde.se

Kontaktcenters besöksadress
Stadshuset
Fredsgatan 4
541 83 Skövde

Kontaktcenters öppettider
Måndag - fredag
07.30 - 17.00
Dagar vi inte har öppet >

Omvårdnadsförvaltningen söker semestervikarier
Skövde kommun söker en ny mark- och exploateringschef