Bästa äventyrsbadet 2014, 2013, 2012

Lediga jobb hos Skövde kommun

Här ser du de jobb vi erbjuder just nu. Vi har en stor bredd på yrken inom kommunen. Alla ansökningar görs elektroniskt i samarbete med Offentliga Jobb AB.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Skövde kommuns rekryteringsansvariga, enligt PUL (Personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten. Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt.

Fältsekreterare, barn- o ungdomsavdelningen, sektor socialtjänst Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2015-06-15
Ansök senast: 2015-07-05
Socialsekreterare, barn- och ungdomsavdelningen, sektor socialtjänst Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2015-06-26
Ansök senast: 2015-07-05
Vård- och omsorgslärare Gymnasium Skövde Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-23
Ansök senast: 2015-07-07
Handledare till korttidsboende för barn Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor vård och omsorg
Publicerad: 2015-07-01
Ansök senast: 2015-07-15
Personlig assistent Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor vård och omsorg
Publicerad: 2015-06-16
Ansök senast: 2015-07-16
Biståndsbedömare för samsjuklighet, sektor socialtjänst Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2015-06-18
Ansök senast: 2015-07-17
Biståndsbedömare, sektor socialtjänsts socialpsykiatri Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2015-06-18
Ansök senast: 2015-07-17
Lärare åk 7-9, bild, 100%, tillsv. Helenaskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-25
Ansök senast: 2015-07-19
Lärare åk 7-9, Idh, 100% tillsv. Helenaskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-25
Ansök senast: 2015-07-19
Modersmålslärare i turkiska, åk F-9, 10%, Helenaskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-24
Ansök senast: 2015-07-20
Sakkunnig socionom, sektor socialtjänst Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2015-06-12
Ansök senast: 2015-07-24
Verksamhetsstrateg, sektor socialtjänst Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2015-06-12
Ansök senast: 2015-07-24
Lärare till El- och Energiprogrammet, Gymnasium Skövde Kavelbro Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-23
Ansök senast: 2015-07-26
Boendehandledare Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor vård och omsorg
Publicerad: 2015-06-22
Ansök senast: 2015-07-31
Undersköterska pool Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor vård och omsorg
Publicerad: 2015-06-22
Ansök senast: 2015-07-31
Studie- och yrkesvägledare för grundskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-16
Ansök senast: 2015-07-31
Lärare So-ämnen, Sv, En åk 8-9 ht -15 Stöpenskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-17
Ansök senast: 2015-07-31
Idrottslärare Käpplundaskolan vikariat 80% Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-22
Ansök senast: 2015-08-02
Lärare åk 1-6 80-100%, Lundenskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-08
Ansök senast: 2015-08-05
Lärare i tal- och språkklass, Lundenskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-26
Ansök senast: 2015-08-05
Fritidspedagog Lundenskolan 100% Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-07-01
Ansök senast: 2015-08-05
Förskollärare tv, Vasakullens förskola Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-23
Ansök senast: 2015-08-07
Förskollärare 100% tills vidare, Timmersdala förskola Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-25
Ansök senast: 2015-08-08
Modersmålslärare i nederländska 15%, Eriksdalskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-29
Ansök senast: 2015-08-09
Modersmålslärare i ryska 12,50%, Eriksdalskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-18
Ansök senast: 2015-08-09
Förskollärare 100% tv, Påfågelns förskola Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-16
Ansök senast: 2015-08-09
Lärare åk 7-9 Ma/NO/Tk, Eriksdalskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-15
Ansök senast: 2015-08-09
Lärare 80% åk 1 Käpplundaskolan vikariat Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-30
Ansök senast: 2015-08-09
Fritidspedagog tv heltid, Varola skola Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-17
Ansök senast: 2015-08-12
Enhetschef till avdelningen för äldreomsorg Arbetsgivare: Skövde kommun, Omvårdnadsförvaltningen
Publicerad: 2015-07-01
Ansök senast: 2015-08-13
Nätverkssamordnare, Barn- och elevhälsan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-06-17
Ansök senast: 2015-08-14
Kock/Kokerska till Bagarens servicehus, Sektor service Arbetsgivare: Skövde kommun, Tekniska förvaltningen
Publicerad: 2015-07-03
Ansök senast: 2015-08-16
Undersköterska Hemvården natt Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor vård och omsorg
Publicerad: 2015-07-03
Ansök senast: 2015-09-02
Undersköterska Hemvården natt Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor vård och omsorg
Publicerad: 2015-07-03
Ansök senast: 2015-09-02
Mark- och exploateringschef Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2015-06-29
Ansök senast: 2015-09-13
Samhällsplanerare med kommunikativ inriktning Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2015-06-29
Ansök senast: 2015-09-13
Gatuingenjör Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2015-06-26
Ansök senast: 2015-09-13
Stadsträdgårdsmästare Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2015-06-26
Ansök senast: 2015-09-13
Byggnadsinspektör Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2015-06-26
Ansök senast: 2015-09-13