Bästa äventyrsbadet 2014, 2013, 2012

Lediga jobb hos Skövde kommun

Här ser du de jobb vi erbjuder just nu. Vi har en stor bredd på yrken inom kommunen. Alla ansökningar görs elektroniskt i samarbete med Offentliga Jobb AB.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Skövde kommuns rekryteringsansvariga, enligt PUL (Personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten. Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt.

Lärare/Resurspedagog åk 4-6 80% VT-15 Tidanskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Skolförvaltningen, Tidanskolan
Publicerad: 2015-02-17
Ansök senast: 2015-03-03
SFI-lärare Arbetsgivare: Skövde kommun, Utbildningsförvaltningen, Vuxenutbildning Skövde
Publicerad: 2015-02-18
Ansök senast: 2015-03-03
Enhetschef personlig assistans Arbetsgivare: Skövde kommun, Omvårdnadsförvaltningen , Avdelning för funktionshinder
Publicerad: 2015-02-18
Ansök senast: 2015-03-04
Enhetschef gruppbostäder Arbetsgivare: Skövde kommun, Omvårdnadsförvaltningen , Avdelning för funktionshinder
Publicerad: 2015-02-18
Ansök senast: 2015-03-04
Fritidspedagoger Lundenskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Skolförvaltningen, Lundenskolan
Publicerad: 2015-02-19
Ansök senast: 2015-03-05
Lärare i Svenska som andraspråk vid Gymnasium Skövde Kavelbro Arbetsgivare: Skövde kommun, Utbildningsförvaltningen, Gymnasium Skövde Kavelbro
Publicerad: 2015-02-20
Ansök senast: 2015-03-06
Elektriker, fastighetsserviceavdelningen, sektor service Arbetsgivare: Skövde kommun, Tekniska förvaltningen, Fastighetsserviceavdelningen
Publicerad: 2015-02-20
Ansök senast: 2015-03-06
Familjerättssekreterare, barn- och ungdomsavdelningen, sektor socialtjänst Arbetsgivare: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Publicerad: 2015-02-10
Ansök senast: 2015-03-08
Biträdande förskolechef på Rydsenhetens förskolor Arbetsgivare: Skövde kommun, Skolförvaltningen, Rydsenheten
Publicerad: 2015-02-25
Ansök senast: 2015-03-11
Enhetschef Barn- och elevhälsans psykologiska och psykosociala funktioner Arbetsgivare: Skövde kommun, Skolförvaltningen, Central elevhälsa
Publicerad: 2015-02-19
Ansök senast: 2015-03-13
Socialsekreterare, försörjningsstödsenheten inom socialförvaltningen Arbetsgivare: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Publicerad: 2015-02-06
Ansök senast: 2015-03-13
Avgiftshandläggare vikariat Arbetsgivare: Skövde kommun, Omvårdnadsförvaltningen , Biståndsenhet
Publicerad: 2015-02-25
Ansök senast: 2015-03-19
Nämndsekreterare Arbetsgivare: Skövde kommun, Konsult och service, Kanslienheten
Publicerad: 2015-02-24
Ansök senast: 2015-03-22
Semestervikarier, försörjningsenheten inom sektor socialtjänst Arbetsgivare: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Publicerad: 2015-02-23
Ansök senast: 2015-03-29
Planarkitekter Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2015-01-23
Ansök senast: 2015-03-30
Boendesekreterare/boendeassistent, boende för ensamkommande barn och unga Arbetsgivare: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Publicerad: 2014-10-30
Ansök senast: 2015-03-31
Semestervikarier boende (HVB) för ensamkommande barn och unga Arbetsgivare: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Publicerad: 2015-01-30
Ansök senast: 2015-04-19
Sjuksköterskor, semestervikariat Arbetsgivare: Skövde kommun, Omvårdnadsförvaltningen , Sjuksköterskeenheten
Publicerad: 2015-02-06
Ansök senast: 2015-05-28