Bästa äventyrsbadet 2014, 2013, 2012

Lediga jobb hos Skövde kommun

Här ser du de jobb vi erbjuder just nu. Vi har en stor bredd på yrken inom kommunen. Alla ansökningar görs elektroniskt i samarbete med Offentliga Jobb AB.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Skövde kommuns rekryteringsansvariga, enligt PUL (Personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten. Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt.

Fritidspedagog Timmersdala skola 100% tills vidare Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-08-20
Ansök senast: 2015-09-03
Fritidspedagog, 100%, vik Eriksdalskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-08-21
Ansök senast: 2015-09-04
Undersköterska Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor vård och omsorg
Publicerad: 2015-08-21
Ansök senast: 2015-09-04
Fritidspedagog, 50 %, vik Eriksdalskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-08-21
Ansök senast: 2015-09-04
Undersköterska Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor vård och omsorg
Publicerad: 2015-08-21
Ansök senast: 2015-09-04
Musiklärare, vik 40-70%, Rydskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-08-05
Ansök senast: 2015-09-04
Lärare åk 4 Käpplundaskolan 100% Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-08-10
Ansök senast: 2015-09-06
Enhetschef till sjuksköterskeenheten Arbetsgivare: Skövde kommun, Omvårdnadsförvaltningen
Publicerad: 2015-08-20
Ansök senast: 2015-09-07
Employer branding Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor styrning och verksamhetsstöd
Publicerad: 2015-08-18
Ansök senast: 2015-09-08
Verksamhetsutvecklare Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor medborgare och samhällsutveckling
Publicerad: 2015-08-21
Ansök senast: 2015-09-09
Kvalificerad kommunvägledare Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor medborgare och samhällsutveckling
Publicerad: 2015-08-10
Ansök senast: 2015-09-09
Gatuingenjör Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2015-06-26
Ansök senast: 2015-09-13
Stadsträdgårdsmästare Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2015-06-26
Ansök senast: 2015-09-13
Byggnadsinspektör Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2015-06-26
Ansök senast: 2015-09-13
Mark- och exploateringschef Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2015-06-29
Ansök senast: 2015-09-13
Samhällsplanerare med kommunikativ inriktning Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad
Publicerad: 2015-06-29
Ansök senast: 2015-09-13
Socialsekreterare, barn- och ungdomsavdelningen Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2015-08-10
Ansök senast: 2015-09-13
Enhetschef till Billingens fritidsområde Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor medborgare och samhällsutveckling
Publicerad: 2015-08-28
Ansök senast: 2015-09-13
Enhetschef måltidsavdelningen, sektor service Arbetsgivare: Skövde kommun, Tekniska förvaltningen
Publicerad: 2015-08-28
Ansök senast: 2015-09-13
Arbetsledare/Gruppchef, fastighetsserviceavdelningen, sektor service Arbetsgivare: Skövde kommun, Tekniska förvaltningen
Publicerad: 2015-08-28
Ansök senast: 2015-09-13
Trafikvärd, arbetsavdelningen, sektor service Arbetsgivare: Skövde kommun, Tekniska förvaltningen
Publicerad: 2015-08-27
Ansök senast: 2015-09-13
Modersmålslärare i Spanska 10%, Eriksdalskolan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-08-31
Ansök senast: 2015-09-13
Verksamhetspedagog, socialpsykiatriska avdelningen. sektor socialtjänst Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2015-08-10
Ansök senast: 2015-09-14
Integrationssamordnare Barn och utbildning Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-08-12
Ansök senast: 2015-09-15
Enhetschef till avdelningen för äldreomsorg Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor vård och omsorg
Publicerad: 2015-09-01
Ansök senast: 2015-09-15
Undersköterska Hemvården Tidan Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor vård och omsorg
Publicerad: 2015-09-01
Ansök senast: 2015-09-15
Leg lärare i Idrott och Hälsa till Gymnasium Skövde Kavelbro Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning
Publicerad: 2015-09-01
Ansök senast: 2015-09-15
Socialsekreterare, stöd- och behandlingsenheten, sektor socialtjänst Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2015-08-28
Ansök senast: 2015-09-16
Systemtekniker Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor styrning och verksamhetsstöd
Publicerad: 2015-08-31
Ansök senast: 2015-09-20
Kvalificerade kontaktpersoner med tema mångfald, sektor socialtjänst Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2015-09-01
Ansök senast: 2015-09-20
Enhetschet, integrationsenheten inom sektor socialtjänst Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2015-09-01
Ansök senast: 2015-09-21
Socialsekreterare till kommungemensam socialjour Arbetsgivare: Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Publicerad: 2015-09-03
Ansök senast: 2015-09-27