Avdelning Vuxenutbildning och arbetsmarknad (AVA)

Tillsammans skapar vi vägar till arbete!

Utveckling till arbete

AVA möter människor som söker sin väg till arbete och egen försörjning. Det kan handla om en tids arbetslöshet eller en längre tids sjukskrivning eller liknande. De som kommer till oss får hjälp med praktik, arbetsträning och arbetsprövning. Uppdraget får vi från deltagaren själv tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten eller vården.

Skövde kommun ställer 200 platser till förfogande för arbetssökande. Inom kommunal verksamhet finns en stor bredd, vilket ger många möjligheter, exempelvis inom barnomsorg, kommunverkstad, teater, äldreomsorg, gatuunderhåll, skola och parkförvaltning. AVA samarbetar också med det lokala näringslivet och erbjuder praktikplatser inom industri, handel med mera.

Utveckling i anställning

Vägen till arbete kan ibland gå via en anställning i de praktiska verksamheterna hos AVA . Idag är cirka 120 personer anställda med visstidsavtal hos AVA. Arbetet ger färdigheter och meriter och bidrar till att stärka den anställdes möjligheter till arbete utanför AVA.

De praktiska verksamheterna omfattar stöd till äldre och funktionsnedsatta via Handtaget, Fixar-Malte, Guldkanten och transporter till Träffpunkterna. Vi hjälper i mån av tid kommunens sektorer med flyttuppdrag och gör arbeten i naturvårdsområden och på Billingeleden. 

Satsningar för unga som söker arbete

Skövde kommun arbetar för närvarande på bred front för att underlätta för unga att komma ut i arbete. Satsningen inleddes med en gemensam kartläggning hösten 2012. Ett resultat av kartläggningen är de 100 praktikplatser som nu ställs till förfogande för unga. Skövde kommun har också i ett samarbete med Arbetsförmedlingen anställt tio unga med funktionsnedsättning.
 
Arbetsförmedlingen