Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde

Måndagen den 27 mars 2017 kl. 18:00 i Sessionssalen, Stadshuset, Skövde.

Vid sammanträdet behandlas bland annat

  •  Ombudgeteringar av investeringsmedel 2016-2017
  • Reviderad budget 2017
  • Nytt verksamhetsområde gällande kommunalt vatten och avlopp för Böja
  • Motioner och medborgarförslag

 
Fullständig föredragningslista finns tillgänglig i Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde, kommunens anslagstavla samt på kommunens webbplats.

Sammanträdet kan följas direkt i Radio Skövde (90,4 MHz) och Öppna Kanalen samt på www.skovde.se

Skövde 2017-03-20
Conny Brännberg
Kommunfullmäktiges ordförande