Bild på kvällsvandrare

Kvällsvandring

Kvällsvandring innebär att vuxna och föräldrar rör sig ute i offentliga miljöer i samband med helger, lov och lediga dagar för att skapa trygghet bland ungdomar. Under våren 2017 genomförs kvällsvandringar i Södra Ryd.

Praktisk information om kvällsvandringarna i Södra Ryd

Kvällsvandringarna pågår mellan 21.00-01.00. Vid varje tillfälle finns det en ansvarig person. Denna person ansvarar för att hämta ut nyckeln på Flamman samt hålla ihop gruppen. Nyckeln finns att hämta på fredagar. Även den personen som är ansvarig för lördagen hämtar nyckeln på fredag. Efter nattvandringen kastar ni in nyckeln i bibliotekets brevinkast.

Om du får förhinder och inte kan vandra den dagen som du har bokat in dig på så ligger ansvaret hos dig att ordna en ersättare. Här hittar du kontaktuppgifter till alla kvällsvandrare. Om du inte lyckas hitta en ny person kontaktar du Ninwe Abraham.

Utbildning för kvällsvandare

 I maj genomför vi utbildningar för alla kvällsvandrare. Klicka här för mer information.

Schema för vandringarna

Klicka här för att se ett schema för kvällsvandringarna i Södra Ryd.
Just nu söker vi kvällsvandrare till vecka 17.

Kontaktuppgifter

E-post: niwe.abraham@skovde.se
Telefonnummer: 073-071 80 12