Skaraborgssalongen 2017

Nu är det dags att söka till den jurybedömda utställningen Skaraborgssalongen 2017 som  pågår från 18 maj till 19 augusti.

Var god läs igenom nedanstående text innan du ansöker!

Vem får söka till Skaraborgssalongen 2017?
Alla. Enskilda personer såväl som grupper är välkomna att ansöka.

Vad kostar det?
Anmälningsavgiften är 250 kronor och betalas i samband med ansökningen. Efter att du fyllt i dina uppgifter kommer du till ett betalningsfönster. Där kan du betala med vanliga betalkort, såsom VISA, Mastercard etc.

Tänk på att visa banker kräver att man innan en internetbetalning  måste "öppna" sitt betalkort för att det ska fungera.  

Om betalningen misslyckas
Anmälningsavgiften på 250 kronor betalas då in på Bg: 991-1843.
Märk betalningen med namn och Salong17. 

För att din ansökan ska vara giltig måste anmälningsavgiften vara Konstmuseet tillhanda senast 29/3.

Hur lämnar jag in en ansökan?
Ansökningsperioden är mellan 26 februari-26 mars.
Använd länken under E-formulär på denna sidan.

Vad ska jag skicka in?
I webbformuläret fyller du i en ansökningsblankett samt laddar upp fotografier av dina verk. Du ansöker inte med själva föremålen/ verken utan med fotografier av dem i jpeg- eller pdf-format. Varje fotografi du laddar upp får vara på max 5MB, försöker du ladda upp större filer än så kommer det inte att fungera. Tänk också på att efter att du valt fil måste du även trycka på knappen ladda upp fil. 

Observera att måtten på verken måste anges i ansökningsblanketten, det är viktig information när juryn gör sitt urval.

Om du söker med ett videoverk ska du skicka in i något av formaten .mpg, .mpeg, och .mp4,. Ljudverk ska vara i format mp3. De som blir antagna kontaktas för instruktioner om visningsformat. Din film kan komma att visas i ett filmprogram med andra konstnärer. Om du har en installation som inte kan visas i ett program är det viktigt att redan i ansökan bifogar en utförlig beskrivning av hur du vill att verket ska visas.

Hur många verk får jag söka med?
Du kan söka med högst fem konstverk i samtliga konstnärliga tekniker. De ska vara färdiga för hängning och presentation. Verken får högst vara tre år gamla och ska helst inte ha varit utställda tidigare. Uppgifter om pris och antal som är till salu (om verket säljs i upplaga) är bindande och kan inte ändras i efterhand. Priset ska inkludera allt som köparen ser (d v s inklusive ram och liknande samt Konstmuseets provision om 30 procent)

Så här ska bidragen märkas
Bilderna/filmerna du laddar upp ska märkas så att de går att para ihop med bidragen du anger i blanketten (1,2,3 osv)

Vilka sitter i juryn?
Juryn består av Elin Wikström, Konstnär, Bo Borg, Konststribent, Elina Holmgren, Konstpedagog och Tomas Asplund Gustafsson, Konstintendent. 

Vad händer med mina insända fotografier efter jurybedömningen?
Om ditt/dina bidrag kommer med i utställningen så trycks ett av fotografierna i en enklare trycksak. Att du sänder in fotografier och ansökan betyder att du ger tillstånd att utan ersättning låta Konstmuseet reproducera utställda verk på internet, i enklare trycksak och övriga tryck för Skaraborgssalongen 2017 såsom marknadsföring och dokumentation. Det betyder också att du godkänner att fotografiet erbjuds till pressen för fri publicering i samband med mediebevakningen av Skaraborgssalongen.

När och hur får jag reda på om jag kommit med?
Juryns utslag sänds ut per e-post under vecka 14. De som har antagits får närmare information om inlämning av antagna verk, rutiner för försäljning osv.

Jag har blivit antagen, när ska jag lämna in mina verk?
Inlämning kommer att ske fredag 28 april kl 12-16 och lördag 29 april kl 12-16
Utlämning efter utställningens slut sker lördag 19 aug kl 15-17 och måndag 21 aug kl 12-16
Om du inte har möjlighet att själv sköta inlämning/utlämning går det bra att någon annan gör det åt dig.

Packning och transport av verken
Deltagaren står själv för packning och transport av sitt/sina verk till Konstmuseet samt eventuell transportförsäkring, liksom för återtransporten efter utställningens slut.

Om någon köper det jag ställer ut, hur får jag betalt?
Vid försäljning av de utställda bidragen tar Konstmuseet ut en provision om 30 procent. Försäljningspriset som du anger på ansökningsblanketten ska därför inkludera provisionen. Du får betalt, med avdrag för försäljningsprovisionen, när köparen/ köparna erlagt full betalning, och betalningen sätts in på det konto du anger i ansökan.

Om jag behöver mer information, vart ringer jag?
Upplysningar om Skaraborgssalongen 2017 lämnas av Tomas Asplund Gustafsson, tel 0500 49 85 72 eller e-post tomas.asplundgustafsson@skovde.se.

Vid frågor gällande själva ansökningsförfarandet kontakta Emma Andersson, tel 0500-49 85 61 eller e-post emma.e.andersson@skovde.se.