Fibld på äng med smörblommor

Nu är det hög tid att söka bidrag ur Landsbygdspotten 2017

Senast den 28 februari vill vi ha din ansökan.

Landsbygdspotten ska stimulera utveckling och tillväxt på landsbygden

Är du engagerad i utvecklingen av landsbygden finns nu möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd ur den nyinrättade Landsbygdspotten.

Kommunstyrelsen har för 2016, 2017 och 2018 avsatt 500 000 kronor per år för att stimulera utveckling och tillväxt på landsbygden.

Information om vem som kan söka pengar, när och hur hittar du i Kriterier för Landsbygdspotten under rubriken Relaterad information.

När kan jag söka?

Under 2017 har vi två ansökningsomgångar. Sista dag för första omgången är den 28 februari 2017. Om pengar finns kvar i potten går det att ansöka igen och då är sista ansökningsdag den 15 juni. Därefter behandlas ansökningar löpande om medel återstår.Beviljade projekt ska vara färdiga och slutredovisade senast den 31 december 2017.
Har du frågor, ta kontakt med Christian Johansson, näringslivsenheten.