SkövdeNät AB

SkövdeNät AB är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för nätdistribution, såsom elenergi, mätning, rapportering av leverantörsbyten, debitering, avräkning av tim- och schablonmätta kunder samt framtagning av andelstal enligt ellagen.

SkövdeNät AB ansvarar även för projektering, dokumentation, drift, underhåll och nyanläggning av eldistributionsanläggningar. Slutligen har SkövdeNät AB en kundservice med ansvar för abonnemangs- och fakturafrågor samt debitering av avgifter för vatten och avlopp för VA-avdelningen, renhållning och slamtömning för AÖS samt elhandel för Billinge Energi AB.

Kundservice - SkövdeNät

Fakturafrågor el, vatten och renhållning
Telefon: 0500-49 36 60
Tfn tid: Månd 10.00-16.00 Tis-fre 08.00-16.00 (lunch 12.00-13.00)
E-post: elnat@skovde.se

Aktuellt

Höjning Elsäkerhetsavgiften

Elsäkerhetsavgiften kommer att höjas från den 1 januari 2016. 29 januari 2016

Nya Allmänna avtalsvillkor NÄT/EL 2012 K/N

From 1 augusti sker nya förändringar i Allmänna avtalsvillkoren 11 maj 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisningen för 2014 finns nu att läsa under dokumentfliken i högerblocket. 08 maj 2015

Kundundersökning

Kundundersökning NKI 28 januari 2015
Fler nyheter