Olika stenar hålls i famnen som symbol för människors olikheter

Vård och omsorg i Skövde kommun

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Insatserna ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Den som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.

Aktuellt

De äldre i Skövde är nöjda med omsorgen

Postiva resultat i årets undersökning om vård och omsorg i Skövde kommun 07 december 2016
Nytt program för god demensvård

Nytt program för god demensvård

Vård- och omsorgsnämnden har tagit beslut om "Program för god demensvård i Skövde kommun." En vägledning om omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 01 april 2016
Projekt Trygghetskamera

Projekt Trygghetskamera

Sektor vård och omsorg startar pilotprojektet "Trygghetskamera" som handlar om digital nattillsyn. Projektet kommer att pågå under sex månader. 23 februari 2016
Äldreboendet Norrmalm firade 30 år

Äldreboendet Norrmalm firade 30 år

Det hade dukats till fest redan vid lunch när Äldreboendet Norrmalm firade 30 år. Kaffe med tårta serverades i träffpunkten Vindarnas Hus, samtidigt som det bjöds på underhållning med musik och sång. 25 januari 2016
Fler nyheter