Anhörigcafé med tema

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Anhörigcafé med tema

28 feb 2018 13:00 − 16:00

Denna onsdag har vi temaföreläsning. Vi visar en kort film ur ett anhörigperspektiv om stress. Därefter samtalar vi om filmens innehåll och fikar tillsammans.

Filmen visas kl 14.

Anhörigstödspersonal

För mer information kontakta anhörigstödet på telefon 0500-49 88 70 eller anhorig@skovde.se.