Långvarigt sjuk

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Långvarigt sjuk

Har du någon i din närhet som är långvarigt sjuk?


Du kan vara livskamrat, make/maka, syskon, barn, vän eller granne. 

En långvarig sjukdom kan på många olika sätt påverka livssituationen både för den som är sjuk och för dig som anhörig. Du som anhörig kan behöva hjälp och stöttning i din situation.

Ring till oss så hjälper vi dig att hitta det stöd som passar just dig i din situation. Kontaktuppgifter finns till höger.

Du kan även besöka oss på anhörigcentrum, Ekedalsgatan 14, plan 2 (äldrecentrum Ekedal). På helgfria onsdagar finns vi alltid på plats mellan klockan 13:00-16:00.