Minnesproblem

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Minnesproblem

Har du någon i din närhet som har minnesproblem?


Det kan vara din livskamrat, förälder, syskon, vän, granne eller annan nära person.

Känner du oro och förtvivlan, eller brottas med frågor och inte vet vart du ska vända dig kan du kontakta oss.

Du kan besöka oss på anhörigcentrum, Ekedalsgatan 14, plan 2  (äldrecentrum Ekedal). På helgfria onsdagar finns vi alltid på plats mellan kl. 13:00-16:00.

Är du anhörig till person med demenssjukdom så kan du även ansöka om biståndsbedömda insatser som avlastar dig som anhörig. Insatserna är följande: avlösning i hemmet, dagverksamhet Cypressen eller korttidsvistelse.

Kontakta oss så berättar vi mer! Kontaktuppgifterna finns till höger. Kommunen har även en demenssamordnare, hennes kontaktuppgifter finns även de till höger