Missbruk

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Missbruk

Har du en familjemedlem, vän, släkting, granne eller annan nära person som dricker för mycket alkohol eller använder droger?

På sektor socialtjänst erbjuder vi stöd till dig som anhörig på olika sätt.

  • Vi erbjuder samtalsstöd och rådgivning.
  • Personalen i vårt råd- och behandlingsteam är utbildade för att kunna hjälpa dig som anhörig till en person med missbruksproblem.
  • Kojan är ett samarbete mellan sektor socialtjänst och Svenska kyrkan och vänder sig till dig som är barn eller tonåring och hör till en familj där någon dricker för mycket alkohol eller använder andra droger.
  • Vi har en verksamhet som kallas Locus. Locus vänder sig till ungdomar och deras föräldrar med fokus på att så tidigt som möjligt fånga upp ungdomar med ett riskbruk av alkohol eller droger.