Psykisk funktionsnedsättning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Är du anhörig till någon med psykisk funktionsnedsättning? Upplever du att din  situation är ansträngande och svår?

Vi inom socialpsykiatrin erbjuder anhörigstöd i olika former:

  • samtalsstöd och rådgivning till dig som anhörig.
  • gruppaktiviteter där du får möjlighet att träffa andra anhöriga och dela upplevelser, glädjeämnen och bekymmer. När en ny träff är på gång kan du läsa om det på denna sidan under "Information".