Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 18 april. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Skövde kommuns verksamhetsområde.

Skövde kommun har avtal med Protector försäkring. 

Omfattning

Information om försäkringens omfattning och rutiner kring skadeanmälan kan du läsa om i "Olycksfallsförsäkring avtal 2021" samt "Försäkringsbesked 2021 Skövde kommun", se under "Dokument".

Försäkringen gäller utan självrisk.

Skadeanmälan

Vid en skada anmäls detta i första hand direkt till Protector via Protectors hemsida – www.protectorforsakring.se.

Har du inte möjlighet att göra en digital skadeanmälan kan blankett användas, se under "Dokument".

För övriga frågor sker kontakt via telefon 08-410 637 00.