Bild på kvinna

Medicinsk sekreterare

Bli en viktig och efterfrågad resurs i hälso- och sjukvården!

Nio av tio får jobb efter utbildningen och efterfrågan på medicinska sekreterare är mycket stor i hela landet. Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör får du ett mycket varierat arbete med många olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna består bland annat av medicinsk dokumentation, registrering av statistikuppgifter, kassa- och receptionsarbete, IT, ekonomi, statistik, kvalitetsarbete, samordning och patientrelaterade arbetsuppgifter.

Utbildningen ger dig gedigna kunskaper för ett serviceyrke i vårdens administration. Efter utbildningen ska du kunna fungera som ett kvalificerat administrativt stöd i vården och ha en hög IT-kompetens. Du blir en värdefull resurs i arbetet kring att säkerställa kvaliteten i vården!

Utbildningen ger en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. 

Kurser i utbildningen Poäng
Arbetspsykologi och yrkesetik 15
Hälsoinformatik för medinciska sekreterare 25
Kommunikation och informationsutformning 25
Lärande i arbete 1 25
Lärande i arbete 3 30
Medicinsk dokumentation och klassifikation 60
Medicinsk terminologi 20
Anatomi och sjukdomslära 30
IT, ekonomi och statistik 30
Lärande i arbete 2 25
Medicinsk engelska 15
Examensarbete 25
Lärande i arbete 4 30
Kvalitetsutveckling 25
Vårdjuridik och organisation 20

Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas studier.

Vilka förkunskaper behöver du

- Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G i svenska 2/B eller svenska som andraspråk 2/B eller motsvarande
- Lägst betyget E/G i engelska 6/B eller motsvarande
- Lägst betyget E/G i matematik 1a/1b/1c/ A eller motsvarande

Studerar du behörighetsgivande kurser under våren har du möjlighet att göra kompletteringar till din ansökan. Dessa skall då vara oss tillhanda senast den 19 juni.

Urval
Om antalet sökande  är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg och ett särskilt prov i svenska.

Särskilt prov
Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov i svenska. Provet är skriftligt och prövar kunskaper och färdigheter i svenska. Provet omfattar olika delar som korresponderar mot de kunskaper och färdigheter i svenska språket som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt. 

Lärande i arbete
Cirka en tredjedel av utbildningstiden utgörs av LIA-kurser där LIA är lärande i arbete förlagt till arbetsplatser. 

Studietakt
400 yrkeshögskolepoäng, fyra terminer på helfart (100%)

CSN
Utbildningen är CSN-berättigad

Kostnader
Du står själv för kostander till och från LIA-platser samt kostander för litteratur.

Studiestart
Om tillstånd ges augusti 2018

Sista ansökningsdag
Ej fastställd

Att ansöka

Ansökan stängd