Äldrespecialiserad undersköterska

Start augusti 2018

Äldrespecialiserad undersköterska är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Det är en utbildning för dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgen! Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet.

Utbildningen ger både breda och djupa kunskaper och du kommer att spela en viktig roll i framtidens äldreomsorg! Utbildningen, som pågår under två år på halvfart, ger yrkeshögskoleexamen. Upplägget av utbildningen underlättar möjligheten att kombinera studierna med arbete. Vuxenutbildning Skövde har erfarenhet av att erbjuda yrkeshögskoleutbildningar per distans. 

 

"Det finns ett stort behov av specialistutbildad omvårdnaspersonal inom äldreomsorg för att kunna ge mer avancerad vård och omsorg samt för att handleda och utveckla arbetet inom yrkesområdet."

Päivi Varis-Petersson

Enhetschef, Götene kommun

 

Efter avslutad utbildning ska du kunna använda ett flexiblet och personcentrerat arbetssätt. Du blir en viktig resursperson som stödjer vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga. Du får en viktig roll i att utföra och medverka i kvalitets- och utvecklingsarbete inom äldreomsorgen. 

Vuxenutbildning Skövde är beläget centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövde är centralort i Skaraborg med daglig stor in- och utpendling vilken underlättas av Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20. Det är därför mycket lätt för studerande från olika delar av landet att ta sig till Skövde i samband med distansutbildningens närträffar som bedrivs i Vuxenutbildning Skövdes egna lokaler eller i närbelägna externa lokaler. 

 

Kurser i utbildningen   Poäng   
Hälsa och ohälsa hos äldre 40
Kvalitetsutveckling 20
Kommunikation och samtal 10
Palliativ vårdfilosofi 20
Aktiverande förhållningssätt 10
Examensarbete 20
Lärande i arbete - LIA 1 20
Lärande i arbete - LIA 2 20
Leda och handleda 20
Välfärdsteknologi 20


Vilka förkunskaper behöver du
Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G i svenska 1/A eller svenska som andraspråk 1/A eller motsvarande
- Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna medicin 1, psykologi 1, vård och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande.
- Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande.

Yrkeshögskolepoäng
200

Studieform
Distans

Studietakt
Deltid 50%, fyra terminer

Antal platser
35

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen
Yrkeshögskoleexamen

Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt åtta närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan exempel innehålla föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till indiviudell handledning via lärplattformen finns. 

Webbaserad utbildning
Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana samt kunskaper om internet. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt internetuppkoppling. 

LIA - lärande i arbete på arbetsplatser
I utbildningen finns två LIA-kurser (lärande i arbete), där du på halvfart genomför LIA-placeringarna i olika verksamheter. Du får under LIA möjlighet att omsätta teoretiska kunsakper i praktisk handling i vardagsarbetet.  Du tilldelas dina LIA-placeringar av utbildningsanordnaren. Eventuellt kan LIA förläggas till hemkommunen.

Studiefinansiering
Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och ev. logi i samband md nårtråffari Skövde samt kostander för resor i samband med LIA-placeringarna (lärande i arbetet). Kostnader för litteratur tillkommer. 

Kurstart
Augusti 2018

Sista ansökan
Ej fastställd

För att söka
Ansökan stängd

Dokument