Ambulanssjukvårdare

Nästa utbildningsstart: augusti 2018

Ambulanssjukvårdare är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med ambulanssjukvården i Västra Götaland. Ambulanssjukvårdare arbetar i team med ambulanssjuksköterskor.

Efterfrågan på ambulanssjukvårdare ökar; exemplevis Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Stockholms läns landsting har stor efterfrågan på yrkesrollen. Du blir en efterfrågad resurs! Utbildningen, som pågår under ett år på heltid, ger yrkeshögskoleexamen.

C1-körkort ingår i utbildningen för att göra dig "körklar" även för de tyngre och större ambulanserna. 

Körkortstillstånd
Du ansöker själv om (och bekostar själv) körkortstillstånd för C1-körkortet. Läkarundersökning krävs. Du ska ordna ditt körkortstillstånd skyndsamt efter det att du fått ditt antagningsbesked då körutbildningen inleds direkt vid utbildningen start. Mer fördjupad information kring detta skickas ut till samtliga sökande efter sista ansökningsdag passerat.

Ansökan om körkortstillstånd gös hos Transportstyrelsen. Enligt 3 kap. 2 § i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Detta betyder att det ställs krav på den som vill köra ett motorfordon. Du måste ta ansvar i trafiken och följa de regler och föreskrifter som finns. Du får inte ha någon sjukdom som påverkar, eller kan påverka, din körning på ett negativt och trafikfarligt sätt. I Transportsstyrelsens broschyr De medicinska kraven i trafiken redogörs för några av de krav som ställs och även en del om varför dessa finns. Det ställs som regel högre krav för körkort med behörighet för tung lastbil, buss samt för taxiförarlegitimation. Du hittar broschyren här:
Transportstyrelsens broschyr

I föreskrifterna om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125) kan du också läsa mer. Föreskrifterna och ändringsföreskrifter finns på Transportstyrelsens webbplats:
Transportstyrelsen

Kurser i utbildningen Poäng   
Arbetsmiljö och ergonomi 10
Examensarbete 20
Kommunikation och samband 15
Dokumentation och journalhantering 5
Akutsjukvård 25
Fordonskunskap och körteknik 30
Prehospital akutsjukvård 35
Lärande i arbete - LIA 1 20
Lärande i arbete - LIA 2 40


Vilka förkunskaper behöver du
- Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G i svenska 1/A eller svenska som andraspråk 1/A eller motsvarande
- Lägst betyget E/G i engelska 5/A
- Lägst betyget E/G i matematik 1a/1b/1c/A eller motsvarande
- Körkort med förarbehörighet B.
-  Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna medicin 1, psykologi 1, vård och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande.
- Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande.

Yrkeshögskolepoäng
200

Studieform
Bunden

Studietakt
Heltid 100%, två terminer

Antal platser
25

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg samt värdering av dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg. Varje halvt års yrkesarbete (omfattande minst halvtid eller motsvarande) utöver det som krävs för behörighet tillgodoräknas med 0,5 poäng (dock är maxvärde för arbetsmeriter 5 poäng).  

CSN
Utbildningen är CSN-berättigad

Kurstart
Augusti 2018

Sista ansökan
Ej fastställd

För att söka
Ansökan stängd