Klagomål och synpunkter

Sektor barn och utbildnings rutiner för klagomål och synpunkter.

För oss inom barn och utbildning är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten. Om du som barn, elev, vårdnadshavare eller annan anser att skolan inte tillhandahåller eller fullgör det skolan enligt skollag och förordning är skyldig att göra, vill vi gärna veta det.

Vill du lämna klagomål eller synpunkter på verksamheten kan du välja mellan följande alternativ:

  • Klagomål och synpunkter kan lämnas via Synpunkten*, se bildlänk till höger. I Synpunkten finns det möjlighet att vara anonym.
  • Klagomål och synpunkter kan lämnas till den som klagomålet berör, exempelvis ansvarig lärare. Kontaktuppgifter kan du få från respektive skolas expedition.
  • Klagomål och synpunkter kan lämnas till ansvarig chef för den som klagomålet berör, exempelvis rektor eller förskolechef. Kontaktuppgifter kan du få på respektive förskola-/skolas webbplats eller via kontaktcenter. 


Den som tar emot ditt klagomål är skyldig att utreda och vidta nödvändiga åtgärder.
Om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits kan du vända dig till överordnad chef.

*Synpunkten utgör Skövde kommuns skriftliga klagomålshantering som beskrivs i skollagen (2010:800) kap. 4 § 8.