Mountainbike på Billingen

Billingeprojektet

Skövde kommun har en vision om att utveckla Billingen mot att bli ett av södra och västra Sveriges mest besökta besöksmål, såväl sommar som vinter.

En projektgrupp har arbetat fram ett förslag till utveckling samt med projektering av området. Målbilden har varit visionen för Billingen. Projektgruppens arbete presenteras i en slutrapport som du kan ta del av under dokument här på sidan.

Rapporten beskriver vad som behöver utvecklas och vilket innehåll området bör ha för att utvecklas mot visionen. Den beskriver också beräknade kostnader samt anger en tidplan. 

Rapporten har överlämnats till Skövde kommuns politiker som en del av ett underlag för budgetprocessen. Det är kommunfullmäktige som, i samband med att de beslutar om budget, tar beslut om fortsatt utveckling av Billingens fritidsområde. 

Skövde kommun ska:

 • ​bygga ut och förlänga Billingebacken samt anlägga stollift
 • bygga ut befintliga längdskidspår för att skapa tio kilometer sammanhängande spår med konstsnö
 • skapa en byggnad för Vasaloppscenter
 • köpa Blå hallen, friluftsbadet och tillhörande markområden
 • skapa förutsättningar för nödvändig infrastruktur. 
   

Billingehus ska:  

 • bygga en kongresshall med plats för 1 200 sittande deltagare
 • renovera befintlig hotellanläggning
 • bygga ut hotellet med cirka 100 nya rum.
   

Viktigt att känna till

Först när kongresshallen är uppförd och slutbesiktigad​ kommer Skövde kommun att slutföra köpet av Blå hallen, friluftsbadet och tillhörande markområden. Om Billingehus inte färdigställer kongresshallen inom fyra år från avtalsdagen uteblir betalningen. Däremot behåller Skövde kommun marken med tillhörande fastigheter.

Mer information om Billingeprojektet: