Projekt: Ny isyta

Allmän information

En ny ishall byggs nu i Skövde i anslutning till den befintliga ishallen på idrottsområdet Billingehov/Lillegården. Dessutom kommer ispisten i befintlig ishall att isoleras och renoveras och en ny sarg installeras. Ett nytt kylsystem för både befintlig och ny is kommer att installeras.

Vecka 34 påbörjas markarbeten och från och med denna dag fram till projektslut kommer del av idrottsområdet Billingehov/Lillegården vara en byggarbetsplats och störningar förekommer.

All parkering för aktiva och besökare skall ske på den stora parkeringen på Billingehov. Observera och följ skyltning för gång, cykel och fordonstrafik på området.

Projektet skall vara färdigställt i september 2018.

Bakgrund

Statistik visar på att städer i Skövdes storlek har två fullstora isytor för ishockey, konståkning och för allmänhetens åkning. Antalet isytor har varit oförändrat sedan 1984 och under tiden så har befolkningen ökat i Skövde med ca 7 000 invånare.

Syfte/effekt

Genom att investera i en ny isyta medverkar Skövde kommun till att föreningslivet i kommunen kan utveckla sin verksamhet, både kvalitativt och kvantitativt. Även allmänheten får bättre åkmöjligheter.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av Fastighetschef Ingemar Linusson.

 

Nuläge - 13 november 2017

Byggnationen av Ny Isyta pågår för fullt och följer den fastställda tidplanen.

För närvarande pågår grund- och markarbeten.

Flytten av en VA-ledning, som ska förläggas till del på A-planen, inleds inom kort.

Arbetet med VA-ledningen kommer att innebära en del störningar på området så följ anvisningsskyltar för gångtrafik.