Välkommen till Öppet Stadshus!

Kultur- och fritidsavdelningen återkommer här med en inbjudan till föreningslivet i Skövde för att träffa oss i Stadshuset i syftet att dryfta era frågor och funderingar och att förbättra kontakterna mellan oss.

Vid ett tillfälle per månad, under kommande höst vid tre tillfällen, kommer minst två representanter från våra olika verksamheter att finnas på plats i Stadshuset för att svara på frågor från Skövdes fritids- och kulturföreningar. Även politiker från kultur- och fritidsnämnden kommer att finnas på plats.

De planerade tillfällena då vi finns tillgängliga i Stadshuset entréplan under hösten är följande:

Tisdag 26 september kl 17.00-18.30
Tisdag 24 oktober kl 17.00-18.30
Tisdag 28 november kl 17.00-18.30

 

- Tisdag 26 september, kl 17.00 – 18.30

- Tisdag 24 oktober, kl 17.00 – 18.30

- Tisdag 28 november, kl 17.00 – 18.30


Varmt välkomna!