Ungdomsmottagning - för dig mellan ca 13 och 25 år

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ungdomsmottagning - för dig mellan ca 13 och 25 år

Åldergränserna kan variera något från mottagning till mottagning. Barnmorska och kurator finns på alla ungdomsmottagningar. Ibland kan man också få hjälp att träffa läkare, gynekolog eller psykolog.

Personalen kan hjälpa och stödja dig såväl när det gäller kroppsliga saker som frågor som rör ditt liv. Du kanske vill prata om relationer, din framtid eller sex. De flesta problem man kan ha som ung kan du fråga om. Du kan också testa dig för könssjukdomar. Graviditetstest finns också på mottagningen.

Det finns en ungdomsmottagning i Skövde som du kan kontakta. Det finns också en på nätet, UMO - en nationell ungdomsmottagning på nätet, som är  en webbplatsmed mycket bra information och svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

Du hittar våra kontaktuppgifter under kontakta oss. Tänk på att det inte går att boka tid via kommunens kontaktcenter, detta kan endast göras i direktkontakt med oss.