Vanhustenhoito

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vanhustenhoito

Hoito- ja hoivamaksu

Hoito- ja hoivamaksu perustuu sosiaalipalvelulain enimmäistaksasääntöihin. Maksut lasketaan yhteen ja enimmäismäärä on 2 044 kruunua kuukaudessa vuonna 2018.

Kaikilla täytyy olla tarpeeksi rahaa sen jälkeen, kun verot ja asunto on maksettu. Määrää nimitetään toimeentuloon varatuksi summaksi eli toimeentulovaraukseksi (förbehållsbelopp). Sen tulee riittää normaaleihin elinkustannuksiin, kuten ruokaan, vaatteisiin, kenkiin, hygieniatuotteisiin, puhelimeen, päivälehteen ja sairaanhoitoon. Hoito- ja hoivamaksusta vähennetään käyttäjän tulojen mukaan sen verran, että jokaiselle jää toimeentulovaraus.

Vuonna 2018 yksineläjien toimeentulovaraus on 5 136 kruunua ja yhdessä elävien avio- ja avopuolisoiden 4 339 kruunua.     

Miten taksa lasketaan?

Mitä sinun tulee maksaa lasketaan niiden tietojen perusteella, jotka vuosittain annat Hoivahallinnolle (Omvårdnadsförvaltning). Lomakkeessa jonka täytät on tiedot tuloistasi, kuinka paljon korkoja olet saanut pankistasi, ja miten paljon asuntosi maksaa. Hoivahallinto noutaa myös tietoja Eläkelaitoksesta.

Tuloiksi lasketaan verovähennyksen jälkeen asuntotuki, eläke-, palkka- ja liiketoimintatulot ja muut tulot, joita sinulla on kuluvan vuoden aikana ollut. Edellisen vuoden korkotulot ja muu pääomatuotto lasketaan myös tuloiksi verovähennyksen jälkeen.

Puolisoiden nettotulot lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. Tämä pätee vaikka puolisot eivät asuisi yhdessä.

Mahdolliset vuoden aikana tapahtuneet muutokset on välittömästi ilmoitettava hoito- ja hoivahallinnolle.

Seuraavat maksut ovat voimassa 2018-01-01 alkaen:

Vuorottelupalvelu
(10 t/kuukaudessa ylittävä)

344 kr

Kotisairaanhoito
(myös kuntoutus)

344 kr

Turvahälytin
(ei koske vanhusten asuntoloita, joissa hälytinmaksu kuuluu vuokraan)

344 kr

Saattaja

344 kr

Ruokakuljetus

344 kr

Ostospalvelu

344 kr

 

Siivous ja/tai pyykinpesu

1 104 kr

Taso 1 – henkilökohtainen hoiva arkipäivisin klo 08-16 tai vain iltaisin tai vain öisin

1 104 kr

Taso 2 – henkilökohtainen hoiva kaikkina muina aikoina

2 044 kr


Kun kahdella yhdessä asuvalla on yksi tai useampia palveluja, maksavat he puolet kumpikin jos molemmat käyttävät kyseistä palvelua. Tämä pätee myös yhdessä asuviin sukulaisiin.   

Milloin maksua voi alentaa?

Jos poissaolo on suunniteltua täytyy sinun vähitään seitsemän päivää aikaisemmin ilmoittaa tästä jolloin kotihoitomaksu vähennetään poissaolon ensimmäisestä päivästä lähtien. Jos kyseessä on äkillinen poissaolo saat vähennyksen ensimmäisestä päivästä takaisintulopäivää edeltävään päivään. Poissaolovähennnyksen saat takaisintuloasi edeltävään päivään asti, mikä merkitsee, että yhden päivän poissaolo ei aiheuta poissaolovähennystä.

Jos palveluun kuuluu ainoastaan turvahälytin, ei poissaolovähennystä tehdä.

Jos haluat lisätietoja, käänny kunnan Hoivahallinnon osastopäällikön, avuntarpeenkäsittelijän tai maksukäsittelijän puoleen. 

Ole mukana vaikuttamassa vanhustenhoidon kehittämiseen!