Vanhustenhoito

Hoito- ja hoivamaksu

Hoito- ja hoivamaksu perustuu sosiaalipalvelulain enimmäistaksasääntöihin. Maksut lasketaan yhteen ja enimmäismäärä on 2 013 kruunua kuukaudessa vuonna 2017.

Kaikilla täytyy olla tarpeeksi rahaa sen jälkeen, kun verot ja asunto on maksettu. Määrää nimitetään toimeentuloon varatuksi summaksi eli toimeentulovaraukseksi (förbehållsbelopp). Sen tulee riittää normaaleihin elinkustannuksiin, kuten ruokaan, vaatteisiin, kenkiin, hygieniatuotteisiin, puhelimeen, päivälehteen ja sairaanhoitoon. Hoito- ja hoivamaksusta vähennetään käyttäjän tulojen mukaan sen verran, että jokaiselle jää toimeentulovaraus.

Vuonna 2017 yksineläjien toimeentulovaraus on 5 057 kruunua ja yhdessä elävien avio- ja avopuolisoiden 4 273 kruunua.     

Miten taksa lasketaan?

Mitä sinun tulee maksaa lasketaan niiden tietojen perusteella, jotka vuosittain annat Hoivahallinnolle (Omvårdnadsförvaltning). Lomakkeessa jonka täytät on tiedot tuloistasi, kuinka paljon korkoja olet saanut pankistasi, ja miten paljon asuntosi maksaa. Hoivahallinto noutaa myös tietoja Eläkelaitoksesta.

Tuloiksi lasketaan verovähennyksen jälkeen asuntotuki, eläke-, palkka- ja liiketoimintatulot ja muut tulot, joita sinulla on kuluvan vuoden aikana ollut. Edellisen vuoden korkotulot ja muu pääomatuotto lasketaan myös tuloiksi verovähennyksen jälkeen.

Puolisoiden nettotulot lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. Tämä pätee vaikka puolisot eivät asuisi yhdessä.

Mahdolliset vuoden aikana tapahtuneet muutokset on välittömästi ilmoitettava hoito- ja hoivahallinnolle.

Seuraavat maksut ovat voimassa 2017-01-01 alkaen:

Ylin mahdollinen maksu:

Vuorottelupalvelu
(10 t/kuukaudessa ylittävä)

337 kr

Kotisairaanhoito
(myös kuntoutus)

337 kr

Turvahälytin
(ei koske vanhusten asuntoloita, joissa hälytinmaksu kuuluu vuokraan)

337 kr

Saattaja

337 kr

Ruokakuljetus

337 kr

Ostospalvelu

337 kr

 Kotipalvelu:

Siivous ja/tai pyykinpesu

1 087 kr

Taso 1 – henkilökohtainen hoiva arkipäivisin klo 08-16 tai vain iltaisin tai vain öisin

1 087 kr

Taso 2 – henkilökohtainen hoiva kaikkina muina aikoina

2 013 kr


Kun kahdella yhdessä asuvalla on yksi tai useampia palveluja, maksavat he puolet kumpikin jos molemmat käyttävät kyseistä palvelua. Tämä pätee myös yhdessä asuviin sukulaisiin.   

Milloin maksua voi alentaa?

Jos poissaolo on suunniteltua täytyy sinun vähitään seitsemän päivää aikaisemmin ilmoittaa tästä jolloin kotihoitomaksu vähennetään poissaolon ensimmäisestä päivästä lähtien. Jos kyseessä on äkillinen poissaolo saat vähennyksen ensimmäisestä päivästä takaisintulopäivää edeltävään päivään. Poissaolovähennnyksen saat takaisintuloasi edeltävään päivään asti, mikä merkitsee, että yhden päivän poissaolo ei aiheuta poissaolovähennystä.

Jos palveluun kuuluu ainoastaan turvahälytin, ei poissaolovähennystä tehdä.

Jos haluat lisätietoja, käänny kunnan Hoivahallinnon osastopäällikön, avuntarpeenkäsittelijän tai maksukäsittelijän puoleen.