Kulttuuria

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Tumman veden päällä

Kulttuuria

Tietoa suomenkielisistä kulttuuritapahtumista

Täältä voit saada tietoa ajankohtaisista suomenkielisistä kulttuuritapahtumista Skövdessä, esimerkiksi elokuvista tai teatterinäytelmistä. Tietoa löytyy myös Ajankohtaista-sivulta ja "Suomalaiset juuret"-Facebook-sivulta.

Skövden teatteriyhdistys
Finska rötter Facebook
Suomalaiset juuret