Webbkartor

Skövdes webbkartor

Klicka runt och upptäck Skövde! Här finns olika typer av geografisk information samlad på interaktiva kartor. Välj  själv att visa den information som ska vara synligt i kartorna. Det görs genom att bocka i eller ur lagren eller grupper av lager i teckenförklaringen. 
Under rubriken Temakartor  finns flera kartor där informationen visas direkt från start.

NYTT! 
E-kartan-Fastighetskartan har utgått och finns numer i Skövdekartan som valbar bakgrund. Funktionen skissa har utgått på grund av att gränssnittet förändrats för att passa alla plattformar.

 Karttjänsterna fungerar bäst i webbläsarna Chrome och Firefox.