Bild på flickor som hoppar

Folkhälsopriset 2017

Västra Götalandsregionen delar årligen ut ett folkhälsopris på 30 000 kronor i Skaraborg. Folkhälsoarbete handlar både om att främja det som är friskt och att motverka det som är ohälsosamt.

För  att få folkhälsopriset ska följande kriterier vara uppfyllda och beskrivna i ansökan:

  • Samverkan ska ske mellan olika lokala aktörer
  • Aktiviteten ska ha ett tydligt syfte och mål
  • Resultat ska kunna visas i form av uppföljning
  • Aktiviteten ska kunna genomföras även i andra kommuner

 

Sista ansökningsdag är den 3 oktober. Du hittar mer information om priset och ansökan på vgregion.se/folkhalsopris.