Nu är vi 54 000 Skövdebor!

Visionen är tydlig, Skövde ska växa och 2025 är målet att vara 60 000 invånare. Kommunen arbetar målmedvetet med olika satsningar för att stärka Skövdes attraktivitet och få fler att välja att bosätta sig här.

Satsningarna ger resultat, intresset för Skövde är större än någonsin och i stadig takt ökar antalet invånare. Nya siffror visar att kommunen nu passerat 54 000 invånare. 

– 54 000 är en milstolpe på vår resa mot att bli 60 000. Att vi blir fler är nödvändigt för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar med en åldrande befolkning, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.  

För att stärka Skövdes attraktivitet satsas mycket på att utveckla utbudet inom kultur och fritid, med en ytterligare isyta på Billingehov och Kulturfabriken som exempel. Arbete pågår också med att utveckla stadskärnan och området kring resecentrum. Även ökad bostadsbyggnation och fler arbetstillfällen är högt prioriterade frågor hos kommunen för att fler ska flytta hit.

– För att möta behoven i en växande stad gör vi även stora satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik, samt på skolor och förskolor runt om i kommunen, säger Katarina Jonsson.

Kommunen mäter invånarantal veckovis och enligt den senaste mätningen var siffran 54 074. Nästa officiella befolkningssiffra från SCB redovisas i början av december och gäller för oktober månad.