Så kan du påverka

Vad vill du förändra i Skövde?

För dig som är bosatt i Skövde finns flera sätt att påverka den kommunala verksamheten och politiken i vår kommun. Att rösta i samband med valen eller att engagera sig i ett politiskt parti är kanske det första man tänker på, men det finns även andra sätt att påverka. Du kan lämna till exempel lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige, eller lämna synpunkter.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Skövde, barn, ungdomar och vuxna, har möjlighet att lämna in förslag till kommunfullmäktige. Man behöver alltså inte ha kommunal rösträtt. Förslag kan endast lämnas av en enskild person, alltså inte av någon förening eller organisation.
Vill du veta mer, se meny till vänster.

Tyck till och ge oss dina synpunkter!

Vi tycker det är värdefullt att få ta del av dina synpunkter, klagomål och förbättringsförslag på vår service och våra tjänster. Det ger oss chans att utveckla och förbättra verksamheten ytterligare. För att läsa mer eller skicka in en synpunkt, se meny till vänster.