Bild på nattvandrare

Nattvandring

Nattvandring innebär att vuxna och föräldrar rör sig ute i offentliga miljöer i samband med helger, lov och lediga dagar för att skapa trygghet bland ungdomar. Just nu utgår våra nattvandringar från Södra Ryd.

Praktisk information om nattvandringarna i Södra Ryd

Nattvandringarna pågår mellan 21.00-01.00. Vid varje tillfälle finns det en ansvarig person. Denna person ansvarar för att hämta ut nyckeln på Flamman samt hålla ihop gruppen. Nyckeln finns att hämta på fredagar. Även den personen som är ansvarig för lördagen hämtar nyckeln på fredag. Efter nattvandringen kastar ni in nyckeln i bibliotekets brevinkast.

Om du får förhinder och inte kan vandra den dagen som du har bokat in dig på så ligger ansvaret hos dig att ordna en ersättare. Här hittar du kontaktuppgifter till alla kvällsvandrare. Om du inte lyckas hitta en ny person kontaktar du Ninwe Abraham.

Anmälan till kvällsvandringarna

Klicka här för att anmäla dig till kommande kvällsvandringar. Om du är ny kvällsvandrare behöver du kontakta Ninwe Abraham innan du gör din anmälan.

Kontaktuppgifter

E-post: niwe.abraham@skovde.se
Telefonnummer: 073-071 80 12