Kontaktlista

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kontaktlista

Näringslivsenheten, sektor Medborgare och Samhällsutveckling

NäringslivschefRamona NilssonRamona Nilsson0500-49 80 00

NäringslivsutvecklarePeter YströmPeter Yström0500-49 80 00Kompetensförsörjning, handel

NäringslivsutvecklareChristian JohanssonChristian Johansson0500-49 80 00Landsbygd, industri, verksamhetslokaler och etableringar

NäringslivssamordnareAnn-Louise EliassonAnn-Louise Eliasson0500-49 80 00Evenemang, kommunikation, ekonomi m.m.