Skövde Kulturhus entré

Sveriges första kulturhus

Skövde Kulturhus - med bland annat konsthall, konstmuseum, bibliotek, teater och biograf under samma tak - var det första "riktiga" kulturhus som byggdes i Sverige och som invigdes 1964. Det speglar tidsandan, tankar om ett kulturens vardagsrum som är till för alla medborgare. "Kulturell demokrati och delaktighet" var vägledande. 

Lokaler för olika event 
I souterrängvåningen finns evenemangslokalerna Valhall, Freja och Balder.

En arkitektonisk skapelse
Kulturhusets arkitektur har en särpräglad karaktär - sluten och monumental. Stora förändringar gjordes invändigt 1993-1995, då ett helt nytt konstmuseum i tre plan tillkom i lokaler som Folkets hus tidigare disponerat. 

Hans-Erland Heineman, kulturhusets arkitekt, ville skapa det mångfunktionella kulturhuset och hade två bärande tankar; dels att bryta ner gränserna mellan de olika konstnärliga uttrycksformerna, dels att omskapa kulturlokalerna från uppvisningsrum till aktivitetsmiljö.