Intern login

Samlad sida för inloggning till interna tjänster i Skövde kommun.

Välj kategori av inloggning för att hitta de olika tjänsterna.

Logga in som medarbetare

Här hittar du inloggning till mail, Office, Medvind, Vklass och kan återsällta ditt lösenord.

Gå vidare

Logga in som extern utförare

Gå vidare

Logga in som leverantör av system

Gå vidare

Logga in som Socialjouren

Gå vidare