Blufföretag utger sig för att arbeta för Skövde kommun

Vid upprepade tillfällen har det kommit till kommunens kännedom att företag ringer och utger sig arbeta för kommunens räkning. Det här stämmer inte alltid.

Vid flera tillfällen har kommunen fått samtal från medborgare som berättar om företag som ringt till dem och utgett sig för att arbeta på uppdrag av kommunen. Ofta gäller det VA-arbeten. Tyvärr är det inte alltid det stämmer.

Om du får ett samtal och är osäker på ifall det är legitimt eller inte, kontakta Skövde kommuns VA-avdelning via vårt kontaktcenter på telefonnummer: 0500-49 80 00.

Exempel:

Hanna ringer in från Låtsasvägen 20 i Stöpen och önskar komma i kontakt med någon från VA då hon igår fick ett samtal från ett företag vid namn "xxxx" som förklarade att de har varit i området igår (31 mars) och gjort ett akut ingrepp. Nu önskar de komma tillbaka för att göra en mer planerad åtgärd vid hennes villa.

Exemplet ovan är taget från verkligheten men namn är utbytta.