Boulognersjön

Mycket händer vid Boulognersjön

Även om det börjar bli höst och det varma badvädret försvunnit händer det mycket i Boulogner.

Kommunen fortsätter att ta vattenprover under hösten för att vi vill säkerställa fortsatt bra vattenkvalité. Hittills har alla vattenprover visat på bra värden. Ett uppehåll av vattenprover under vintern kommer att ske, men tidig vår startar vi med nya prover för att se till att vattnet håller bra kvalité till nästa badsäsong.

Den ordinarie toalettbyggnaden har kommit på plats. Under hösten kommer vi att ansluta den till kommunalt vatten och avlopp. Däremot är inte tanken att den tas i drift förrän till våren 2015. Blir det däremot en fin vinter med aktiviteter som skridsko och skidspår i Boulognerskogen så omprövar vi vårt beslut om det finns behov av en toalett.

Den låga vattennivån som är nu beror på att det ska monteras en fontän på det betongfundament som syns mitt i sjön. Den kommer troligtvis att monteras någon gång under oktober månad.

Gräset runt nya sandstranden börjar också gro och nya gillar finns på plats.