Nedtagning av träd

Under sommaren och hösten kommer några träd att behöva tas ner på fyra olika platser runt om i Skövde tätort. Läs mer om vilka platser som berörs och på vilket sätt vi kommer att kompensera för nedtagningarna.

Linden utanför parkeringshuset Mode tas ner torsdagen den 4 juli för att ge plats för konstverk. Kompensation för nedtagningen sker genom plantering av två träd i närmiljön, troligen kommer dessa planteras till hösten.

En ek utanför studentbostäderna i Boulognerskogen tas ner den 19 juli på grund av framdragning av VA- ledningar till nya studenthuset Kurorten. Arbetet utförs av en klättrande arborist. Kompensation för eken sker genom att vi planterar två nya träd inom Boulognerskogen.

En döende bok i Boulognerskogen, angripen av svampsjukdomen Phytopthora, tas ner under hösten (eventuellt redan den 19 juli om tid ges i samband med eknedtagningen, se ovan). Även detta arbete utförs av klättrande arborist. En högstubbe lämnas utifrån naturhänsyn.

Flera träd, bland annat stora bokar intill befintliga studentbostäder i Boulognerskogen, kommer tas ner i slutet av augusti-september på grund av av Skövdebostäders byggnation av det nya studenthuset. Kompensation sker genom att vi planterar 14 nya träd, främst i närmiljön i Boulognerskogen, under de närmaste åren.

Läs mer om naturvård och nedtagning av träd här.