Bild på personal från Skövde kommun och Avfallshantering Östra Skaraborg

Nytt miljövänligt bränsle i kommunens fordon

Skövde kommun går över till ett nytt miljövänligt bränsle som minskar koldioxidutsläppen med cirka 80 procent.

Det nya bränslet kallas HVO och är en miljödiesel som framställs av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter.

– Vi minskar användningen av fossila bränslen, vilket är ett stort steg i vårt miljöarbete, säger miljöstrateg Sari Strömblad.

Som ett första steg är det de tunga maskinerna och fordonen över 3,5 ton som kommer använda det nya bränslet. Nästa steg är att en stor del av kommunens övriga fordon ska gå över till HVO.

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, tankar sina fordon hos Skövde kommun. 

– Genom det här goda samarbetet med Skövde kommun överträffar AÖS målen om fossilfria bränslen i förtid, vilket vi tycker är mycket glädjande, säger Lars Persson, chef för AÖS.

Koldioxidutsläpp för kommunens tunga fordon per år

  • Nuvarande diesel: 217 ton
  • Miljövänlig HVO: 44 ton (prognos)

 

Fakta om HVO

  • HVO100 är ett relativt nytt 100 procent förnyelsebart dieseldrivmedel. Det är högintressant bland annat för sin goda miljö- och klimatprestanda.
  • Det är en kemisk kopia av en vanlig diesel men med något lägre densitet.
  • Likheten med vanlig diesel gör att det för detta drivmedel inte behövs specialbyggda fordon eller tankanläggningar, vilket ger låga omställningskostnader och snabbare driftsättning.