Skövdes miljöarbete starkt enligt ranking

Varje år offentliggör tidningen Aktuell Hållbarhet miljörankingen för Sveriges kommuner. I år klättrar Skövde kommun hela 44 platser från föregående år och hamnar därmed på 108:e plats av Sveriges 290 kommuner.

– Det är alltid roligt när det går åt rätt håll och vi kommer att fortsätta jobba hårt med miljö- och hållbarhetsfrågorna med Skövdebornas bästa för ögonen, säger Sari Strömblad, miljöstrateg på Skövde kommun. Visst återstår många utmaningar och därför fortsätter vi tålmodigt att jobba vidare.

Skövde kommun har många framgångar inom miljö- och hållbarhetsområdet som kommer att göra avtryck under lång tid framöver. Exempel på detta är Skövde värmeverks miljösatsningar, Skövdebostäders trippelcertifiering i miljö av boendet i Aspö Ekologi, våra satsningar på Gröna lån samt stadsdelen som växer fram i trä vid Frostaliden. Samt att vi lyckas värna vår fantastiska natur långsiktigt, samtidigt som Skövde växer.

– Extra glädjande är det när vi senaste åren ökat resurserna på energistrategiskt arbete, klimatanpassning och inte minst på miljökommunikation, något som vi tror att skövdeborna har märkt, bland annat genom beteendeförändrande kampanjer, avslutar Sari Strömblad.

Enkäten baseras delvis på en kommunenkät och dels på data från offentliga myndigheter om kommunernas miljöarbete och dessa sammanvägs i en totalpoäng.

Här hittar du hela rankingen och Skövdes svar i undersökningen.

Här kan du läsa Skövde kommuns miljöredovisning för 2017.