Topp 5 bland Sveriges klimatkommuner

För fjärde gången har IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring kartlagt hur Sveriges kommuner arbetar med klimatanpassning. Från att år 2017 hamnat runt plats 100, har Skövde i 2019 års sammanställning klättrat till topp 5.

– Den största framgångsfaktorn har varit all personal som har varit engagerad och förstått behovet av att anpassa samhället och därför sett till att klimatanpassning blivit en naturlig del av de verksamheter och processor som de är delaktiga i, säger Tomas Ekelund, klimatanpassningsstrateg på Skövde kommun.

Sedan 2017 har det gjorts en skyfallskartering, en värmkartläggning samt tagits fram en risk- och sårbarhetsanalys. Dessa planeringsunderlag har sedan analyserats och rimlighetsbedömts för att kunna användas i verksamheten vid samhällsplaneringen.

– Med tanke på de senaste årens problematik med värme och torka insåg vi tidigt behovet av att kartlägga var i den urbana miljön värme-öar, så kallade hot spots, kan uppstå, säger Tomas Ekelund.

Kommunen har även arrangerat kunskapshöjande seminarium och workshops som riktat sig till kommunanställda samt politiker.

– Det var ett modigt politiskt beslut att skapa en klimatanpassningstjänst, menar Caroline Hagström, samhällsbyggnadschef på Skövde kommun. Detta innebär att vi påbörjat steget med att implementera klimatanpassning i verksamheten. Det är inte många kommuner som har gjort det så renodlat som i Skövde kommun, det tror jag har varit en viktig framgångsfaktor för arbetet.

Läs IVL Svenska Miljöinstitutets pressmeddelande om utmärkelsen här.

Läs mer om hur vi arbetar med klimatanpassning i Skövde här.